TX-Keur

TX-Keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Het is dus een ander keurmerk dan RTX. RTX is specifiek voor het gebruik van de taxistandplaatsen en de opstapmarkt in Rotterdam. Bent u in het bezit van TX-Keur, dan wil dat niet zeggen dat u gebruik mag maken van de standplaatsen.

Indien u van plan bent ook contractvervoer te rijden, dan is het in de meeste gevallen verplicht om ook uw TX-Keur te behalen. Taxicentrales die veel contractvervoer zoals zittend ziekenvervoer, leerlingenvervoer en ouderenvervoer rijden, zijn TX-Keur gecertificeerd. Voorbeelden hiervan zijn Taxi Sint Job en de RTC. Beide zijn ook een TTO. Overdag heeft u dan de mogelijkheid om te worden ingezet voor contractvervoer. RMC en Trevvel zijn geen TTO’s. Trevvel is in Rotterdam verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de uitvoer van het ouderen vervoer, vroeger noemde men dat Vervoer op Maat, en het leerlingenvervoer. Eigen rijders die ingehuurd worden om te rijden voor dit vervoerscontract dienen in het bezit te zijn van het landelijke taxikeurmerk, TX-Keur.

De eisen voor het landelijke keurmerk zijn anders dan voor  het RTX-Keurmerk.  Er zijn 2 reglementen: één voor bedrijven met personeel en één voor de ZZP-ers, de bedrijven zonder personeel. Hieronder vallen ook de chauffeurs die werken in een VOF.

ABC heeft in opdracht van de Stichting TX-Keur een TX-Keur academy ontwikkeld. Daar vindt u gratis online keurmerkbegeleiding en informatie over de bijscholing die verplicht is vanuit de regelementen voor TX.

Klik hier voor de TX-Keur Academy